Informatie

Het Homeopathie café is een maandelijkse info-avond.

Tijdens de bijeenkomst kun je kennismaken met de vele mogelijkheden van homeopathie waarmee je genezing op een milde manier kunt bespoedigen, dit alles onder het genot van een kopje koffie of thee.

De volgende avond in 2018 is gepland op 1 november.
Thema: ‘Griep’.

Locatie:
Wijkcentrum “De Schelf”,
20.00 uur tot 21.30 uur

Het Homeopathiecafé heeft een vrije inloop, maar mocht u zich aan willen melden dan kan dat via: info@homeopathiecafe.nl